2015‎ > ‎Letní brigáda‎ > ‎

Platové podmínky

OHODNOCENÍ BRIGÁDNÍKŮ (čtěte pozorně)

     Dohoda o provedení práce obsahuje i Dohodu o srážkách ze mzdy, která ze zákona slouží k udělení souhlasu k ponížení dobírkové částky (výplaty) za čerpané služby třetích stran (objednaná strava atp.). Bez tohoto souhlasu bychom vám nemohli srazit např. výše zmiňované stravné (pokud si ho objednáte) a tudíž bychom vám stravu bez této dohody ani nezajistili.
 
    Základní denní sazba je daná v Dohodě o provedení práce a neobsahuje tzv. prémiovou složku. Jelikož nám jde hlavně o zodpovědné zaměstnance (šikovnost a pracovitost nevyjímaje) je prémiová složka určena výčtem kritérií, které naleznete rozepsané v dokumentu Vnitřní mzdový předpis. V podstatě jde o to, aby problémový zaměstnanec nebyl ohodnocen jako zaměstnanec, který si přijel na brigádu hlavně vydělat.
 
    Všechny výše zmiňované smluvní dokumenty naleznete v Dokumenty ke stažení
 
 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

     Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
 
    Z dohody o provedení práce se neodvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě dohody o provedení práce nižší než 10 000 Kč. Když bude měsíční příjem na základě dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč, tak bude v tomto měsíci daný příjem podléhat odvodům na sociálním pojištění. Dohodu o provedení práce můžete s spolu s ostatními dokumenty stáhnout zde.
 
 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A SLEVA NA DANI:

    Zdaňování příjmů při práci na Dohodu o provedení práce je stejné jako u ostatních zaměstnanců. 
 
    V případě, kdy zaměstnanec NEPODEPÍŠE prohlášení k dani pro zaměstnavatele je jeho příjem:
  • do maximální výše 10000 Kč zdaňován srážkovou daní 15% (při použití této daně je daň stržena přímo bez nároku na vrácení)
  • nad 10000 Kč je vypočtena zálohová daň ve výši 15% (při použití této daně je daň stržena a je možno o strženou daň zažádat při ročním zúčtování daně)
        V tomto případě se daň NEKRÁTÍ o slevu na dani 2070,- Kč měsíčně.
        (např.: hrubá mzda 8500,- / daň srážková 1200,- / čistá mzda 7300,-)
 
 
    Pokud zaměstnanec prohlášení k dani pro zaměstnavatele PODEPÍŠE je jeho příjem:
  • zdaňován daní 15%
        V tomto případě se daň KRÁTÍ o slevu na dani 2070,- Kč měsíčně
        (např.: hrubá mzda 8500,- / daň 0,- / čistá mzda 8500,-)
 
 
    Kdo může podepsat prohlášení poplatníka k dani:
  • ten kdo v daném měsíci nepodepsal prohlášení u jiného zaměstnavatele